Gastouders

Gastouders

Gastouder is een beroep. Een beroep waarin je je eigen kwaliteiten volledig kan benutten en de bezigheden werk – gezin uitstekend op elkaar kan afstemmen/combineren. Gastouderbureau De Lieve Vlinder staat je als aankomend gastouder met raad en daad terzijde zodat je volledig gediplomeerd en geregistreerd van start gaat.

Werken als gastouder voor ons gastouderbureau betekent dat u te maken heeft met een klein en zeer enthousiast team van bemiddelingsmedewerksters, die ieder een eigen gebied hebben. Dit betekend altijd rechtstreeks contact met uw eigen bemiddelingsmedewerkster.

De administratie

Administratie doen is iets wat de meeste mensen niet voor de hobby doen. Helaas is een stukje administratie altijd nodig. Om u hiervoor zoveel mogelijk te ontlasten maakt gastouderbureau De Lieve Vlinder gebruik van het zeer gebruiksvriendelijke PortaBase. Geen papieren met uren registraties en verder ook bijna alles digitaal. Alle (digitale) documenten online inzichtelijk vanaf ieder device met internet.

 

Basisvoorwaarden gastouderopvang

De basisvoorwaarden zijn vaststaande regels waar je feitelijk wel of niet aan voldoet:

 

 • de gastouder (en eventuele volwassen huisgenoten) is/zijn in het bezit van een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG);
 • de gastouder spreekt Nederlands of een streektaal;
 • de gastouder is 18 jaar of ouder;
 • de gastouder en vraagouder wonen niet op hetzelfde adres;
 • de gastouder is niet de partner van de vraagouder of de ouder van het op te vangen kind(eren);
 • de gastouderopvang vindt plaats op het woonadres van de gastouder en/of op het woonadres van (één van) de vraagouder(s);
 • de gehele opvanglocatie is altijd volledig rookvrij;
 • de gastouder maakt zelf geen gebruik van gastouderopvang, indien hij of zij zelf geen andere baan heeft.

 

Aanvullende kwaliteitseisen gastouderopvang

Onderstaand vind je het complete overzicht met alle aanvullende kwaliteitseisen:

 • gastouders dienen te beschikken over een Mbo-2-diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn’;
 • gastouders dienen in het bezit te zijn van het certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’;
 • de gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en de Meldcode ‘Huiselijk Geweld en Kindermishandeling’ (vanaf 1 juli 2013 van toepassing) en handelt ernaar;
 • de gastouder kent de ‘Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid’ en handelt ernaar;
 • de opvanglocatie dient te beschikken over voldoende speel- en slaapruimte en rookmelders;
 • er zit een maximum aan het aantal kinderen dat gelijktijdig op het opvangadres aanwezig mag zijn;
 • als gastouder dien je altijd te beschikken over een ‘achterwacht’;
 • de GGD dient bij controle toegang te krijgen tot de opvanglocatie;
 • de diverse kwaliteitscriteria dienen jaarlijks te worden getoetst.

Inschrijfformulier downloaden.