Privacy Statement

Privacy Statement

 

Inleiding

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Wij houden ons hierbij aan de wet- en regelgeving, de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina leest u meer over ons privacybeleid, zodat het voor u helder is welke gegevens we van u verzamelen, waarom we dat doen en hoe we met uw gegevens omgaan.

 

Gastouderbureau De Lieve Vlinder is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins, dan vernemen wij dat graag van u.

 

Verwerkte persoonsgegevens

Gastouderbureau De Lieve Vlinder verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij hebben deze gegevens nodig om een overeenkomst aan te gaan, onze diensten (volledig) uit te voeren en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.

 

Hierover vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam van gezinnen, contactpersonen gezin en gebruikers

– Voorletters, voor- en achternaam van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten (Lees verder inclusief structureel aanwezigen)

– Geslacht van ouders, kinderen, gastouders, huisgenoten en contactpersonen gezin

– Geboortedatum van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten

– BSN van ouders, kinderen, gastouders en huisgenoten

– Adresgegevens inclusief locatiegegevens van gezinnen, ouders en gastouders

– Telefoonnummer(s) van gezinnen, ouders, gastouders, contactpersonen gezin en gebruikers

– E-mailadres(sen) van gezinnen, ouders, gastouders, huisgenoten, contactpersonen gezin en gebruikers

– Opgeslagen documenten, zoals kopie identiteitsbewijs en Verklaringen Omtrent het Gedrag, van ouders, gastouders en huisgenoten

– Opvanglocatie(s) inclusief LRK-nummer en locatiegegevens van gastouders

– Details gastoudermarktplaats, zoals opvangvoorkeuren, beschikbaarheid, thuissituatie en opvangervaring van gastouders

– Rekeninggegevens van gezinnen en gastouders

– Betalingsgegevens van gezinnen en gastouders

– Incassomachtiging van gezinnen

– IP-adres(sen) van gebruikers

– Internetbrowser en apparaat type van gebruikers

– Logingegevens van gebruikers

– Gegevens over uw activiteiten op onze website, zoals laatste login en uitgevoerde bewerkingen van gebruikers

– Handtekeningen van gebruikers

 

 

Doel verwerken persoonsgegevens

Gastouderbureau De Lieve Vlinder verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van opvangaanvragen

– Het aangaan van overeenkomsten

– Het communiceren over de opdracht

– Het vastleggen van afgenomen diensten, zoals opvanguren, luiers en maaltijden.

– Het financieel afhandelen van gastouderopvang

– Het verlenen van kwalitatief goede gastouderopvang

– Het voldoen aan alle wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld vanuit Belastingdienst en Wet Kinderopvang

– Het versturen van nieuwsbrieven

– Het promoten van gastouders

 

Persoonsgegevens minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Als u de indruk heeft dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens verzamelen over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gastouderbureau De Lieve Vlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat wij een bewaartermijn hanteren zoals wettelijk bepaald in de fiscale bewaarplicht. Twee jaar na het stoppen van de opvang worden alle betaalgegevens, die niet noodzakelijk zijn voor de fiscale gegevens, vernietigd. Ouders en gastouders geven wij een bedenktermijn van 3 maanden om opnieuw een contract af te sluiten. Persoonsgegevens ten behoeve van de nieuwsbrief worden bewaard gedurende de periode dat men aangemeld was. De persoonsgegevens van gastouders die mogelijk met ons willen samenwerken, bewaren wij zolang zij geabonneerd zijn op de gastoudermarktplaats van De Gastoudercentrale, met een maximum van 2 jaar zonder verder contact. Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, bewaren wij uw gegevens nog gedurende 3 maanden nadat we hierop hebben gereageerd, om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Gastouderbureau De Lieve Vlinder deelt uw persoonsgegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden. We delen gegevens enkel voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Hieronder vallen overheidsinstanties (o.a. Belastingdienst, gemeenten en GGD), incassobureaus, banken, leveranciers van administratieve software zoals Portabase en SnelStart, hostingbedrijf Mijn Domein van website en Mailchimp. Met de bedrijven, die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gastouderbureau De Lieve Vlinder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Cookies en/of vergelijkbare technieken

Gastouderbureau De Lieve Vlinder gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Rechten omtrent persoonsgegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens (welke Gastouderbureau De Lieve Vlinder van u ontvangen heeft) in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Verder heeft u het recht een verzoek in te dienen om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of een door u aangewezen organisatie.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Gastouderbureau De Lieve Vlinder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Gastouderbureau De Lieve Vlinder

Telefoon: 0637405452

E-mail: info@delievevlinder.nl

Internet: www.delievevlinder.nl

 

Adres: Van Broekhuizenstraat 21 5807 AJ Oostrum

 

Handelsregister nr: 4439988